Quyết định

Quyết định 2383/QĐ-TTg năm 2013 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2383/QĐ-TTg Ngày ban hành: 09 tháng 12 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Đức Đam THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2383/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 2367/QĐ-TTg năm 2013 xuất muối ăn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2367/QĐ-TTg Ngày ban hành: 05 tháng 12 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2367/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 74/2013/QĐ-TTg về Quy chế thí điểm chuyển đổi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 74/2013/QĐ-TTg Ngày ban hành: 05 tháng 12 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 74/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 2358/QĐ-TTg năm 2013 về lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2358/QĐ-TTg Ngày ban hành: 04 tháng 12 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2358/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 2354/QĐ-TTg năm 2013 về danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia theo Quyết định 58/2011/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2354/QĐ-TTg Ngày ban hành: 04 tháng 12 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2354/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 2355/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế – xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2355/QĐ-TTg Ngày ban hành: 04 tháng 12 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2355/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 2349/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2349/QĐ-TTg Ngày ban hành: 03 tháng 12 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Đức Đam THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2349/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm học 2013 – 2014

Số hiệu: 33/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02 tháng 12 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Thế Dũng ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH GIA LAI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 33/2013/QĐ-UBND Pleiku, ngày 02 tháng 12 năm 2013 QUYẾT

Quyết định 638/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 130/2011/QĐ-UBND

Số hiệu: 638/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Hạnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 638/2013/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 29 tháng 11 năm

Quyết định 639/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 150/2013/QĐ-UBND Quy định mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thuỷ lợi để phục vụ cho mục đích không phải sản xuất lương thực, mức trần phí dịch vụ lấy nước từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 639/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Hạnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 639/2013/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 29 tháng 11 năm

Quyết định 2306/QĐ-TTg năm 2013 công nhận thành phố Uông Bí là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2306/QĐ-TTg Ngày ban hành: 28 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2306/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 2308/QĐ-TTg năm 2013 đàm phán với Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) Hiệp định Tài trợ và văn kiện pháp lý liên quan của Dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tại Bến Tre và Trà Vinh” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2308/QĐ-TTg Ngày ban hành: 28 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2308/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 46/2013/QĐ-UBND quy định nội dung, mức chi, chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ tiền thuốc cắt cơn nghiện ma túy cho công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 46/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 46/2013/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 11

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND quy định chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ trong thời gian chấp hành quyết định của người bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy đưa vào Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 47/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 47/2013/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 11

Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 1796/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Linh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1796/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 27 tháng 11 năm

Quyết định 53/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP giữa Ủy ban nhân dân thành phố với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 53/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hoàng Quân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 53/2013/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh,

Quyết định 48/2013/QĐ-UBND chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 48/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 48/2013/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 11

Quyết định 2290/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2290/QĐ-TTg Ngày ban hành: 27 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2290/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 8892/QĐ-BCT năm 2013 phê duyệt Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Điện công nghiệp giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020″ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 8892/QĐ-BCT Ngày ban hành: 26 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Tuấn Anh BỘ CÔNG THƯƠNG —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 8892/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Quyết định 2284/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2284/QĐ-TTg Ngày ban hành: 26 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2284/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 2779/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2013 tiến hành cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Chè Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2779/QĐ-BNN-ĐMDN Ngày ban hành: 25 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Công Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2779/QĐ-BNN-ĐMDN Hà Nội, ngày 25 tháng 11

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 17/2012/QĐ-UBND

Số hiệu: 19/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Dũng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 19/2013/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 25 tháng 11 năm 2013

Quyết định 51/2013/QĐ-UBND Quy định thu, sử dụng khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội (trừ cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao)

Số hiệu: 51/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 51/2013/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 22 tháng

Quyết định 2271/QĐ-TTg năm 2013 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Cà Mau do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2271/QĐ-TTg Ngày ban hành: 22 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2271/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 2268/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục dự án của tỉnh Bến Tre và Trà Vinh do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2268/QĐ-TTg Ngày ban hành: 21 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 2268/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND Quy chế Giải thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 31/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Cường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 31/2013/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 20 tháng 11 năm

Quyết định 2231/QĐ-TTg năm 2013 đàm phán Hiệp định Tài trợ và văn kiện pháp lý liên quan của Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội” với Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2231/QĐ-TTg Ngày ban hành: 19 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2231/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 2233/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục dự án “Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội, giai đoạn 2013 – 2016″ do Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2233/QĐ-TTg Ngày ban hành: 19 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2233/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 2235/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2235/QĐ-TTg Ngày ban hành: 19 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2235/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Quyết định 50/2013/QĐ-UBND Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 50/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hoàng Quân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2013/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh,