Quyết định

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ủy quyền xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 22/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01 tháng 07 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hứa Ngọc Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/2013/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh,

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 29/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Tiến ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 29/2013/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 28 tháng 06 năm

Quyết định 30/2013/QĐ-UBND Quy chế Phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 30/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Tiến ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 30/2013/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 28 tháng 06 năm

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND công bố số hiệu hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 14/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hữu Lộc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 14/2013/QĐ-UBND Bình Định, ngày 28 tháng 6 năm

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí phân loại ấp, khu vực trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 12/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hùng Dũng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 12/2013/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 26 tháng 6

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 15/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Phước Thanh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2013/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 26 tháng 06 năm

Quyết định 947/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 947/QĐ-LĐTBXH Ngày ban hành: 25 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 947/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 25

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 22/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 22/2013/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 25 tháng

Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020

Số hiệu: 20/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Mạnh Hà ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 20/2013/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh,

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại do tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 14/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Duy Cường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 14/2013/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 24 tháng 6 năm

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 19/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Huy Tưởng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 19/2013/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 24 tháng 06

Quyết định 909/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 909/QĐ-LĐTBXH Ngày ban hành: 20 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 909/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 20

Quyết định 1358/QĐ-TTCP năm 2013 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ

Số hiệu: 1358/QĐ-TTCP Ngày ban hành: 20 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Phong Tranh THANH TRA CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 1358/QĐ-TTCP Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013   QUYẾT

Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 29/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Tiến Phương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2013/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 20 tháng 6 năm

Quyết định 36/2013/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 36/2013/QĐ-TTg Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 36/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013   QUYẾT

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND quy định diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định

Số hiệu: 21/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 21/2013/QĐ-UBND Nam Định, ngày 17 tháng 06 năm

Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường để xác định đơn giá thuê đất cho tổ chức thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 1132/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Yên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1132/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 13 tháng 06 năm

Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư hồ chứa nước BôKaBang, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 1134/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Yên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1134/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 13 tháng 06 năm

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND bổ sung Điều 1 Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 17/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trọng Hải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 17/2013/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 12 tháng 06 năm

Quyết định 1328/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 chuyển nguyên trạng tổ chức và nhân sự của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Bộ sang Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1328/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành: 12 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 1328/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 12 tháng 06

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND sửa đổi việc giao số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 10/2010/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 11/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cầm Ngọc Minh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2013/QĐ-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 6 năm

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quy chế phối hợp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 15/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Văn Trọng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15 /2013/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 12 tháng 6

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định về giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre kèm theo Quyết định 30/2010/QĐ-UBND

Số hiệu: 14/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Văn Trọng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 14/2013/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 11 tháng 6 năm

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 04/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Thành Tươi ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2013/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 10 tháng 06 năm

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013 kèm theo Quyết định 51/2012/QĐ-UBND

Số hiệu: 17/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 17/2013/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 10 tháng 06

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 133/2007/QĐ-UBND về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận – huyện và Thanh tra Xây dựng phường – xã, thị trấn tại Thành phố Hố Chí Minh

Số hiệu: 19/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hoàng Quân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 19/2013/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh,

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 27/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Tiến Phương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 27/2013/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 07 tháng 6 năm

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 96/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và quản lý bến khách ngang sông thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 09/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Anh Dũng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2013/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 06 tháng 6

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 12/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hữu Hoài UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 12/2013/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 06 tháng 6 năm

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Số hiệu: 14/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Công Chánh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 14/2013/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 6 tháng 6 năm