Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2012/BTTTT về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: QCVN63:2012/BTTTT Ngày ban hành: 04 tháng 12 năm 2012
Loại văn bản: Quy chuẩn Người ký: ***

Số hiệu: QCVN63:2012/BTTTT Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: ***
Ngày ban hành: 04/12/2012 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết