Cử Nhân Luật/Chuyên Viên Pháp Lý

Bằng tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành kế toán (bắt buộc phải có bằng);
- Đơn xin việc;
- Sơ yếu lý lịch có dán hình;
- Bảng mô tả công việc đã làm (thật chi tiết), mức lượng hiện tại (khai trung thực trong hồ sơ, có cơ sở chứng minh), mức lương đề nghị;
- Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan;

* Chúng tôi xin mời tất cả những ứng viên quan tâm và đạt yêu cầu tuyển dụng nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng công ty
- Thời gian phỏng vấn đến lúc có kết quả và bắt đầu làm việc: 07 – 10 ngày, quá thời hạn trên mà không có thông báo (bằng điện thoại) là hồ sơ không đạt/không phù hợp yêu cầu tuyển dụng.
* Hồ sơ làm bằng tiếng Việt, có chứng thực.
- Nếu không được tuyển dụng đợt này, hồ sơ của bạn sẽ được lưu giữ và xem xét ở các đợt tuyển dụng kế tiếp. Chỉ nhận HS nộp trực tiếp tại VP công ty, không nhận HS qua email.
- Chỉ tuyển dụng những ứng viên thật sự có kinh nghiệm.
- Ngoài bìa hồ sơ có ghi vị trí tuyển dụng, số điện thoại và địa chỉ liên hệ

Tin liên quan:

  1. Chuyên Viên Pháp Chế
  2. Chuyên Viên Tư Vấn Luật
  3. Chuyên Viên Tư Vấn Luật
  4. Tuyển Chuyên Viên Pháp Chế
  5. Chuyên Viên Luật